Personal

Nära dig – var än i Finland du befinner dig!

Evantia har över 100 anställda som arbetar med kommunikation över hela landet.

Dotterbolaget Sign Line Oy är en del av koncernen Evantia Oy.

Fråga mer på vår kundservice 020 360 360 eller e-mail tulkkaus@evantia.fi.

Hitta en lämplig tolk eller kommunikationslärare till dig

Använd sökfunktionen. Genom att klicka på “välj tjänst” kan du välja vilken yrkesgrupp, kompetens eller tolkningsspråk du vill veta mer om.

Du kan också söka en person med namn. Med områdessökning kan du välja FPA:s förmedlingsområde eller plats, där den anställda arbetar.

Genom att klicka på personen bild eller namn, kan du bekanta dig närmare. I presentationen ser du personens utbildning och specialkunskaper.

Du kan göra en tolklista till dig själv och få tolkarnas information till dig själv per e-post. De tolkar du önskar till din lista kan du märka ut med symbolen . När du har valt de tolkar som passar dig bäst, kan du skicka listan över tolkar till din e-post och vidare till FPA:s förmedling.

Ingen personal vald

Förslag på tolklistan till din e-post

Informationen om tolkarna du har valt skickas till din e-post. Du kan vidarebefordra e-posten till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning på FPA. I din e-post kan du berätta i vilka situationer du vill använda de tolkar du valt ut.

Dina val och din e-post sparas inte på Evantias sidor.

Tolkarna du valt: