Evantia Oy

Kommunikation tillhör alla

Vårt mål är att erbjuda en jämlik möjlighet att få information, delta och bli bemött. Vi är ett sakkunnigt företag inom tillgänglig kommunikation.

Vi är ansvarsfulla och kunniga, vi går modigt framåt med respekt för var och en.

Evantia är bekant för sina tolkningstjänster och kommunikationsundervisning av hög kvalitet. Vi har redan över 30 års erfarenhet inom kommunikationsbranschen. Vi erbjuder också tjänster för språklig tillgänglighet, till exempel textbearbetning till lättläst språk, teckenspråkiga översättningar, textning och syntolkning.

Vi är branschens största arbetsgivare i Finland. Vi har över 100 anställda med varierande arbetsuppgifter i hela landet.

Dotterbolaget Sign Line Oy är en del av koncernen Evantia Oy

Vi har verksamhet i Sverige, där vi har specialiserat oss på distanstolkning. Du kan bekanta dig med tjänsten på sidan bildtelefoni.net. Evantia Oy är en del av koncernen Honkalampi-konserni. Du kan läsa mer om koncernen på Honkalampis webbsida Honkalampis webbside.

Evantia i siffror

150

anställda

12 Milj.

euro omsättning

7

kontor

35

år inom branchen

250

tolkningar
per dygn

55 h

distanstolkningar
per dygn

Över 3500

kunder

Över 150 h

skolningar åt
personalen per år