Pernilla Wiksten

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Teckenspråkstolk
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning för dövblinda, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Nyland
Plats: Helsingfors

Utbildning

Teckenspråkstolk 1993

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva
Dövblinda

Tolkningspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Tal tecknat enligt finska
Tal tecknat enligt svenskt

Specialområden

Ärenden, fritidstillstälningar, speciellt fågelhobby, pyssel, matlagning och utfärder i naturen

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning