Videoinspelningar på talat lätt språk

I en videoinspelning på lätt språk talar man in det önskade budskapet sammanfattat och i en så klar och begriplig form som möjligt. Man kan stöda talet med visuella element samt med tillgänglig textning.

Vi producerar videoinspelningar med talat lätt språk i tätt samarbete med dig helt från planeringen av budskapet fram till videoinspelningens visuella uttryck. Vi producerar en ”nyckelfärdig” videoinspelning till dig i vår professionella studio.

Videoinspelningar på talat lätt språk

  • Stöder och kompletterar det skriftliga budskapet
  • Svarar mot människornas olika sätt att tillägna sig saker
  • Berikar distanstjänster och digitala tjänster med ett mänskligt grepp
  • Förbättrar kund-/användarupplevelsen
  • Förstärker bilden av varumärket
  • Hjälper dig att beakta olika målgrupper
  • Förbättrar tillgängligheten i din kommunikation