Tolkningstjänster och teckenspråkiga översättningar

Nära dig – var än i Finland du befinner dig!

 • Är din kund teckenspråkig?
 • Träffar du på personer med talhandikapp i ditt arbete?
 • Har någon i din närmiljö nedsatt hörsel eller syn-och hörselskada?
 • Vill du att ditt evenemang är språkligt tillgängligt?

På Evantia ser vi till att du får en tolk lämplig just för dig i alla situationer. Våra professionella tolkar är erfarna och utbildade och de har mångsidig expertis om olika tolkningsmetoder. Förutom närtolkning erbjuder vi också distanstolkning.

Våra tjänster är

 • Teckenspråkstolkning
 • Tolkning av tecknat tal
 • Tolkning för dövblinda
 • Tolkning för personer med ett talhandikapp
 • Skrivtolkning
 • Distanstolkning
 • Teckenspråkiga översättningar

Beställ tolk från FPA:s tolkförmedling, om du har ett tolkbeslut från FPA. Evantia-koncernens dotterbolag Sign Line Oy producerar tolktjänster och fungerar som FPA:s samarbetspartner.

Om du inte har ett tolkbeslut från FPA, kan du beställa tolk på Evantias webbsida tolkbestallning.fi.

Vi erbjuder tolktjänster till bland annat kommuner, sjukhus och myndigheter. Vi arrangerar också tolkning till olika evenemang. Vi gör ditt evenemang kommunikativt tillgängligt! Beställ tolkning på nätet tolkbeställning.fi

Du kan också beställa teckenspråkiga översättningar av oss. Vi översätter skriven eller talad text till teckenspråk. Evantia gör översättningar både till finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Vi översätter även teckenspråk till tal eller text.

Vi betjänar dig på numret 020 360 360 och e-mail tulkkaus@evantia.fi

Serviceprislista, PDF

Bekanta dig med våra tolkar och lärare

Bekanta dig med distanstolkingen