Tolkning – och översättningstjänster

Nära dig – var än i Finland du befinner dig!

 • Är din kund teckenspråkig?
 • Möter du personer med ett talhandikapp i ditt jobb?
 • Har någon i din närmiljö nedsatt hörsel eller syn-och hörselskada?
 • Vill du att ditt evenemang är språkligt tillgängligt?
 • Är du i behov av en teckenspråkig översättning av din webbsida?

Våra tjänster är

 • Teckenspråkstolkning
 • Tolkning av tecknat tal
 • Tolkning för dövblinda
  Tolkning för personer med ett talhandikapp
 • Skrivtolkning
 • Distanstolkning
 • Översättningstjänster till teckenspråk

Hos oss hittar du precis den rätta tolken för varje tillfälle. Våra tolkar är erfarna och professionella, med mångsidig sakkunnighet av olika tolkningsmetoder.

Utöver kontakttolkning erbjuder vi även distanstolkning. Till vår koncern hör Evantias dotterbolag Sign Line Oy, som producerar tolkjänster och fungerar som FPA:s avtalspartner.

Om du har ett tolkningsbeslut beviljat av FPA, skall du beställa en tolk från FPA:s förmedlingscenter.

Vi erbjuder tolkningstjänster tex. till kommuner, sjukhus och myndigheter. Vi ordnar även tolkning till olika evenemang. Vi gör din tillställning språkligt tillgänglig! Beställ tolkning på nätet tolkbeställning.fi

Du kan även beställa översättningstjänst till teckenspråk. Vi översätter skriven text till finskt eller finlandssvenskt teckenspråk. Lämna in offertförfrågan digitaltillgänglighet.fi

Vi betjänar dig på numret 020 360 360 och e-mail tulkkaus@evantia.fi

Serviceprislista, PDF

Bekanta dig med våra tolkar och lärare

Bekanta dig med distanstolkingen