Eva Mäkinen

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Teckenspråkstolk
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Västra
Plats: Åbo

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2008

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Tal tecknat enligt finska
Tal tecknat enligt svenskt

Specialområden

Teater, musik och annan scenkonst, sport och motion, kampsporter bl.a. Taekwondo

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning