Eva Mäkinen

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.

Teckenspråkstolk
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Västra
Platser: Åbo, Aura, Brändö, Eckerö, Finström, Foglö, Geta, Hammarland, Jomala, Karis, Kimitoön, Kökar, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lemland, Lieto, Loimaa, Lumparland, Mariehamn, Marttila, Masku, Pargas, Saltvik, Sottunga, Sund, Utomlands, Vårdö

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2008

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningsspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Tal tecknat på finska
Tal tecknat på svenska

Specialområden

Teater, musik och annan scenkonst, sport och motion, kampsporter bl.a. Taekwondo

Tillbaka till sökvillkorsidan

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.