Distanstjänster

Via distanskontakt – var du än befinner dig

  • Vill du använda distanstolkning?
  • Behöver du undervisning i kommunikation?
  • Är du intresserad av fortbildning på webben?

Vi erbjuder våra tjänster på distans

Vi ordnar tolkning och undervisning på distans. Vi användes oss av program med hög kvalitet, som gör undervisningen lätt och smidig.

Våra tolkar och lärare har utbildats för att göra uppdrag på distans. Deras kunnande omfattar användning av olika digitala plattformar och program.

Vi utför distanstolkningar och –undervisningar i arbetsutrymmen, som beaktar kraven på tillräcklig data- och informationssäkerhet. Det innebär till exempel, att dina personuppgifter eller ärenden som behandlas är skyddade för utomstående.

Tilläggsinformation om distanstjänster