Teckenspråkiga tjänster

Tolkad till teckenspråk

Teckenspråk är den döva personens modersmål. Teckenspråken i världen har sin egen grammatik och idiomatiska uttryckssätt som skiljer sig avsevärt av talade språk. Därför är teckenspråkigt material och tolkning eller översättning till teckenspråk de bästa sätt att garantera tillgänglighet till de döva.

Vi översätter även teckenspråkigt material till text eller tal.

I en simultantolkad webbsändning syns tecknaren i ett separat fönster i nedhörnet av rutan.

Vi erbjuder teckenspråkstolkning och -översättning på båda inhemska teckenspråk: finskt och finlandssvenskt teckenspråk.