Viola Sundvik

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Skrivtolk, tolk för talhandikappade
Tjänster: Skrivtolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning för personer med talhandikapp, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Västra
Plats: Åbo

Utbildning

Tolk för talhandikappade EAT 2018
Skrivtolk Axxell Utbildning ab 2010

Kundgrupper

Talhandikappade
Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningspråk och -metoder

Svenska
Finska
Engelska (medelnivå)
Skrivtolkning
Kommunikationsmetoder som ersätter och stöder tal (AAC)

Specialområden

Studie tolkning, särskilt språklektioner. Tolkning av möten och skolningsevenemang.

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning