Vad menas med tjänster på lätt språk och för vad behövs de?

I Finland finns det mera än 1,2 miljoner människor som behöver klar och tillgänglig kommunikation i sin vardag. Alltså över 20% av vår befolkning. De uträttar dagligen ärenden i olika kund- och servicesituationer. Hur väl beaktar man dem i din organisation?

Evantias tjänster på lätt språk hjälper dig att beakta olika kundgrupper i kommunikationen och underlättar deras kontakter med dig.

Slutresultatet blir nöjdare och lojalare kunder. Processerna löper smidigare vilket sparar tid, arbete och pengar samt minskar risken för fel. Och då är också den egna personalen nöjdare.

Våra tjänster på lätt språk är

  • Att bearbeta eller producera texter på lätt språk
  • Att skapa klara instruktioner genom att utnyttja lätt språk, bildstöd och tillgänglig visuell utformning.
  • Att skapa videoinspelningar som underlättar kontakt och kommunikation.
  • Utbildningar i lätt språk för alla som producerar texter och instruktioner i sitt arbete.

Läs mera om våra tjänster på lätt språk