Lättläst språk och bildstöd

Vi fungerar som experter på produktion av lättlästa texter. Vi kan bearbeta din färdiga text till lättläst språk eller producera innehåll på lätt språk helt från början. Vi ger ditt innehåll ett visuellt uttryck och bildstöd som stöder begriplighet och tillgänglighet.

Vi bearbetar alltid material till lätt språk i tätt samarbete med dig. På det sättet säkrar vi en hög kvalitet både på bearbetningen till lätt språk och substansinnehållet.

Exempel på användningsmöjligheter för lättlästa texter och bildstöd

  • Texter och instruktioner för nätsidor
  • Instruktioner för distanstjänster och digitala tjänster
  • Kundanvisningar och blanketter
  • Broschyrer och affischer
  • Kommunikationsmaterial, meddelanden med mera