Praktik hos Evantia

Välkommen att söka praktik hos Evantia!

Vi publicerar en utlysning om höstens praktik i april och om vårens praktik i november. Efter ansökningstidens slut kontaktar vi alla som har sänt in en ansökan.

Praktikansökan för hösten 2024 är nu öppen!

Du kan ansöka till Evantia om praktik för tolkstuderande för hösten 2024 genom att fylla i det bifogade ansökningsformuläret. Kom ihåg att bifoga en fritt formulerad ansökan. Ansökan är öppen fram till 07.05.2024. Vi kommer att göra urvalet inom maj månad.

Mera information om praktiken får du av servicechef Ville Virta via e-post ville.virta@evantia.fi.

Täytä Fyll i ansökan här