Ursula Vikman

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Teckenspråkstolk
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning
Förmedlingsområde: Österbotten
Plats: Vasa

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2019

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Engelska (medelnivå)
Tal tecknat enligt finska
Tal tecknat enligt svenskt

Specialområden

lagsport, gym, musik, Finland

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning