Ursula Vikman

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.

Teckenspråkstolk
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning
Förmedlingsområde: Österbotten
Platser: Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Kuortane, Laihia, Lappo, Lapua, Larsmo, Malax, Närpes, Pedersöre, Seinäjoki, Utomlands, Vasa, Vörå

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2019

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningsspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Engelska (medelnivå)
Tal tecknat på finska
Tal tecknat på svenska

Specialområden

lagsport, gym, musik, Finland

Tillbaka till sökvillkorsidan

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.