Pirjo Falk

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.

Teckenspråkstolk
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Nyland
Platser: Askola, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingo, Järvenpää, Karkkila, Kervo, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pornainen, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Utomlands, Vanda, Vichtis

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2021
Teckenspråkstolk tolk-kurs 1986

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva
Dövblinda

Tolkningsspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Tal tecknat på finska
Tal tecknat på svenska

Specialområden

Teatertolkning, tolkning för barn, särskilt sagor och pjäser. Tolkning i terapisituationer och tolkning för äldre. Taltolkning, röstroller och tolkning av dikter och sånger. Kyrkliga förordningar.

Tillbaka till sökvillkorsidan

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.