Pirjo Falk

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Teckenspråkstolk
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Nyland
Plats: Borgå

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2021
Teckenspråkstolk tolk-kurs 1986

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva
Dövblinda

Tolkningspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Tal tecknat enligt finska
Tal tecknat enligt svenskt

Specialområden

Teatertolkning, tolkning för barn, särskilt sagor och pjäser. Tolkning i terapisituationer och tolkning för äldre. Taltolkning, röstroller och tolkning av dikter och sånger. Kyrkliga förordningar.

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning