Emma-Lena Lybäck

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Skrivtolk
Tjänster: Skrivtolkning, svenskspråkig tolkning
Förmedlingsområde: Nyland
Platser: Askola, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingo, Järvenpää, Karkkila, Kervo, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pornainen, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Träskända, Tusby, Utomlands, Vanda, Vichtis

Utbildning

Skrivtolkning kurs 2022

Kundgrupper

Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningsspråk och -metoder

Svenska (modersmål)
Finska (medelnivå)
Engelska (medelnivå)
Skrivtolkning
Handalfabetet

Specialområden

Hobbyer, specielt fotboll. Religiös evenemanger, psykologi.

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning