Emma-Lena Lybäck

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.

Skrivtolk
Tjänster: Skrivtolkning, svenskspråkig tolkning
Förmedlingsområde: Nyland
Platser: Askola, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingo, Järvenpää, Karkkila, Kervo, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pornainen, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Träskända, Tusby, Utomlands, Vanda, Vichtis

Utbildning

Skrivtolkning kurs 2022

Kundgrupper

Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningsspråk och -metoder

Svenska (modersmål)
Finska (medelnivå)
Engelska (medelnivå)
Skrivtolkning
Handalfabetet

Specialområden

Hobbyer, specielt fotboll. Religiös evenemanger, psykologi.

Tillbaka till sökvillkorsidan

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.