Emma-Lena Lybäck

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Skrivtolk
Tjänster: Skrivtolkning, svenskspråkig tolkning
Förmedlingsområde: Nyland
Plats: Helsingfors

Utbildning

Skrivtolkning kurs 2022

Kundgrupper

Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningspråk och -metoder

Svenska (modersmål)
Finska (medelnivå)
Engelska (medelnivå)
Skrivtolkning
Handalfabetet

Specialområden

Hobbyer, specielt fotboll. Religiös evenemanger, psykologi.

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning