Jenny Derghokasian

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.

Teckenspråkstolk, kommunikationslärare
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolk och lärare inom kommunikation, tolkning för dövblinda, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Österbotten
Platser: Vasa

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2020
Teckenspråkstolk Pohjois-Savon kansanopisto 1999

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva
Undervisningskunder
Dövblinda kunder

Tolkningsspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska (modersmål)
Finska (toppnivå)
Finlandssvenskt teckenspråk
Engelska (medelnivå)
Tal tecknat på finska
Tal tecknat på svenska

Specialområden

Tolkning: teater, terapier, musik och flerspråkiga tolkningar.

Undervisning: stödtecken, teckenspråk, tecknat språk och taktilt tecknande. Läraren undervisar både familje- och grupplektioner.

Tillbaka till sökvillkorsidan

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.