Jenny Derghokasian

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Teckenspråkstolk, kommunikationlärare
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolk och lärare inom kommunikation, tolkning för dövblinda, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Österbotten
Plats: Vasa

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2020
Teckenspråkstolk tolk 1999

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva
Utbildningskunder
Dövblinda kunder

Tolkningspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska (modersmål)
Finska (toppnivå)
Finlandssvenskt teckenspråk
Engelska (medelnivå)
Tal tecknat enligt finska
Tal tecknat enligt svenskt

Specialområden

Tolkning: teater, terapier, musik och flerspråkiga tolkningar.

Undervisning: stödtecken, teckenspråk, tecknat språk och taktilt tecknande. Läraren genomför både familje- och grupplektioner.

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning