Kommunikation tillhör alla

Evantia möjliggör jämlika möten, tillgång till information och delaktighet.

Evantia möjliggör jämlika möten, tillgång till information och delaktighet.

Bekanta dig med våra tjänster

Evantias tjänster är tolkning, kommunikationsundervisning, textning och bearbetning till lätt språk. Vi erbjuder också andra experttjänster. Vi erbjuder våra tjänster både på plats och på nätet.

Tolkning och översättning

Våra tjänster är tolkning till teckenspråk och tecknat tal, skrivtolkning, syntolkning samt tolkning för talhandikappade och för dövblinda. Vi erbjuder dessutom teckenspråkiga översättningstjänster.

Läs mera om våra tolknings- och översättningstjänster via den här länken

Gör en tolkbeställning

Du kan beställa en tolk med en nätblankett på webbsidan tolkbeställning.fi.
Vi börjar behandla din beställning eller offertförfrågan senast följande vardag. Till exempel myndigheter, företag och organisationer kan beställa tolkning av oss.

Gör en beställning eller en offertförfrågan på webbsidan tolkbestallning.fi

Undervisning och handledning 

Vi undervisar i teckenspråk, tecknat tal och tecken som stöd. Du kan också beställa handledning i bildkommunikation och användning av olika kommunikationshjälpmedel. Vi undervisar också i användning av kommunikationsmetoder för dövblinda.

Läs mera om undervisningstjänster

Utbildningar

Vi kan erbjuda professionellt genomförda utbildningar i tillgänglig kommunikation och webbtillgänglighet. Vi arrangerar utbildningar i användningen av till exempel kommunikation på lätt språk, stödtecken och bildkommunikation. Du kan också beställa utbildning i tolkning för specialgrupper. Utbildningarna kan genomföras antingen som distans- eller närundervisning eller som en kombination av båda.

Läs mera om utbildningstjänster

Tjänster på lätt språk

Vi producerar innehåll på lätt språk för både print- och nätmedia. Vi bearbetar texter, ljudupptagningar och videoinspelningar till skrivet eller talat lätt språk. Vi erbjuder tjänster på finska och svenska. Vi gör också textningar på lättläst språk.

Läs mera om våra tjänster på lätt språk 

Tillgänglig kommunikation på webben

Planerar du webbsidor, ordnar du virtuella evenemang eller producerar du innehåll för media? Vi erbjuder tjänster för produktion av kommunikativt tillgängligt webbinnehåll. Vi erbjuder till exempel bearbetning till lätt språk, textning och översättning av videoinspelningar till och från teckenspråk.

Läs mera om webbtjänster eller gör en offertförfrågan med nätblankett 

Nära dig – var du än är i Finland!

Mer än 100 kommunikationsproffs arbetar på Evantia i hela landet.

Skaffa dig en tolk

Evantias blogg

Työhyvinvointi kuuluu kaikille

Hyvää työturvallisuuden päivää 29.4.2024! Mutta hetkinen – mitä se työturvallisuus edes on, voisi joku kysyä. Onko minun työpaikkani turvallinen? Enhän minä työskentele edes minkään koneiden…

Läs artikel

Kurkistus CC:n päivään

Evantian ulkoista ja sisäistä asiakaspalvelua pyörittää viiden henkilön tiimi eli Contact Center, tuttavallisemmin CC. Kun Evantiaan tulee puhelu tai saapuu viesti, niihin vastaavat todennäköisimmin CC:n…

Läs artikel