Kommunikation tillhör alla

Evantia möjliggör jämlika möten, tillgång till information och delaktighet.

Evantia möjliggör jämlika möten, tillgång till information och delaktighet.

Bekanta dig med våra tjänster

Alla har rätt till jämlik kommunikation i alla livssituationer och skeden i livet. Vi möjliggör mötanden och jämlikt deltagande. Tillsammans kan vi göra ditt evenemang språkligt tillgängligt!

Tolkning och översättningstjänster

Tjänster för ett jämlikt bemötande.

Läs mera

Undervisning i kommunikation och teckenspråk

Metoder till stöd av kommunikation.

Läs mera

Distanstjänster

Via distanskontakt – var du än befinner dig.

Läs mera

Nättjänsten tillgänglighet och tjänster av sakkunniga

Lösningar för att förverkliga tillgänglighet

Läs mera

Tolkbestallning.fi

Beställ tolkning på nätet

Läs mera

Digitaltillgänglighet.fi

Digital tillgänglighet på webben

Läs mera

Nära dig – var du än är i Finland!

Mer än 100 kommunikationsproffs arbetar på Evantia i hela landet.

Skaffa dig en tolk