Kommunikation tillhör alla

Evantia möjliggör jämlika möten, tillgång till information och delaktighet.

Evantia möjliggör jämlika möten, tillgång till information och delaktighet.

Bekanta dig med våra tjänster

Våra tjänster är tolkning, kommunikationsundervisning, textning och bearbetning av text till lättläst språk. Vi erbjuder också andra experttjänster. Vi förverkligar våra tjänster både på plats och på nätet.

Tolkning och teckenspråkiga översättningar

Våra tjänster är tolkning till teckenspråk och tecknat tal, skrivtolkning, syntolkning, tolkning för talhandikappade samt dövblinda. Vi erbjuder även teckenspråkiga översättningstjänster.

Läs mer om våra tolknings- och översättningstjänster här.

Kommunikations- och teckenspråksundervisning

Vi undervisar i teckenspråk, tecknat tal och stödtecken. Du kan också beställa kommunikationshandledning. Kommunikation är varierande sätt att förmedla tankar, behov, känslor och information människor emellan. Vi undervisar också i bildkommunikation, kommunikationshjälpmedel och kommunikationsmetoder för dövblinda.

Läs mer om kommunikationsundervisning här.

Vi erbjuder tjänster på distans

Vi arrangerar tolkning och undervisning på distans. Vi använder digitala plattformar av god kvalitet, så att både tolkning och undervisning löper smidigt. Våra tolkar och lärare har utbildats för att göra uppdrag på distans. Deras kunnande omfattar användning av olika digitala plattformar.

Läs mer om våra distanstjänster här.

Andra experttjänster 

Vi arrangerar utbildningar för till exempel social- och hälsovårdspersonal samt företag som planerar webbinnehåll och digital marknadsföring. Vi planerar utbildningens innehåll enligt klientens önskemål. Vi erbjuder också teckenspråkshandledning och neuropsykiatrisk handledning.

Läs mer om våra experttjänster.

Tolkbestallning.fi

Du kan beställa tolk med en nätblankett. Vi behandlar din tolkbeställning eller offertbegäran senast följande vardag. Till exempel myndigheter, företag, organisationer och andra aktörer kan beställa tolkning av oss.

Här kan du beställa tolk eller begära en offert på webbsidan Tolkbestallning.fi.

Digitaltillgänglighet.fi

Planerar du webbsidor, arrangerar du online-evenemang eller producerar du medieinnehåll? Vi erbjuder tjänster för produktion av kommunikativt tillgängligt innehåll på webben.

Bekanta dig med våra tjänster eller begär en offert på webbsidan Digitaltillganglighet.fi.

Nära dig – var du än är i Finland!

Mer än 100 kommunikationsproffs arbetar på Evantia i hela landet.

Skaffa dig en tolk