Tolkningstjänst i en nödsituation

Om du råkar ut för en akut nödsituation kan du ta direktkontakt till våra tolkar under alla tider på dygnet. I en nödsituation kan du ta kontakt direkt med tolkarna också under öppethållningstiden för FPA:s tolkförmedling.

En nödsituation är en situation där eget liv, egen hälsa eller egendom är hotade. Du kan skicka ett textmeddelande, ringa ett videosamtal eller ett ljudsamtal till tolken. Vi ber dig beakta att tolken svarar dig i mån av möjlighet. Om tolken inte svarar, ta då kontakt med följande tolk. Tyvärr kan vi inte garantera att tolkningen kan förverkligas.

Välj tjänsten Tolkning i nödsituation som sökvillkor på personalsidan. Sökmotorn letar fram de tolkar som du kan kontakta i en nödsituation. Välj med sökverktyget det förmedlingsområde eller den ort där du behöver tolkning. Om det gäller en distanstolkning kan du kontakta vilken som helst av tolkarna som erbjuder tolkning i nödsituation.