I Evantias soffa

I Evantias soffa diskuterar vi bl.a. om arbetslivet, betydelsen av tillgänglighet samt om lösningar och tjänster som främjar jämlikhet i samhället.