Teckenspråks- och bild­kommunikation inom små­barns­pedagogiken

Användning av stödtecken och bild­kommunikation

  • främjar jämlikt deltagande inom småbarnspedagogiken för varje barn.
  • främjar barnens språkliga utveckling och språkinlärningen.
  • stärker barnens sociala färdigheter och initiativförmåga i vardagens växlande situationer.

Gruppskolning

  • förverkligas av Evantias kommunikationslärare.
  • ger både teoretiska och praktiska färdigheter i att använda stödtecken och bilder.
  • grundar sig på ämnesområden som är centrala i livet för barn i daghemsåldern.
  • innehåller läromaterial på nätet som stöd för övningarna.

Skolningen kan ordnas på plats eller på distans över nätet.