Kommunikations- och tecken­språks­under­visning

Nära dig – var än i Finland du befinner dig!

 • Vill du lära dig teckenspråk?
 • Behöver du stödtecken i ditt jobb?
 • Saknar du handledning i användningen av kommunikationshjälpmedel?
 • Finns det någon i din närhet, som behöver en kommunikationspärm?

Vi planerar undervisning enligt klientens önskemål och behov. Undervisningens deltagare har möjlighet att delta i undervisningens planering tillsammans med oss. I undervisning som riktar sig till barn får du tillgång till inlärningsmaterial på nätet.

Våra lärare har ett brett kunnande, lång erfarenhet samt kunskap om det nyaste om olika kommunikationsmetoder och -hjälpmedel.

Vi undervisar

 • teckenspråk
 • tecknat tal
 • stödtecken
 • Dövblindas kommunikationsmetoder
 • Bildkommunikation
 • Användning av olika kommunikationshjälpmedel

Evantia erbjuder även undervisningstjänster på distans. Vi kan ordna undervisningen helt eller delvis på distans. Vi användes oss av program med hög kvalitet, som gör undervisningen lätt och smidig.

Vi undervisar på följande språk

 • Finska
 • Svenska
 • Engelska
 • Estniska
 • Ryska
 • Finskt teckenspråk
 • Finlandssvenskt teckenspråk

Vi betjänar dig på numret 020 360 360 och e-mail opetus@evantia.fi

Bekanta dig med våra lärare

Bekata dig med distanstolkingen