Undervisning i kommunikation- och teckenspråk

Nära dig – var än i Finland du befinner dig!

 • Vill du lära dig teckenspråk?
 • Behöver du stödtecken i ditt jobb?
 • Saknar du handledning i att använda ett hjälpmedel inom kommunikaion?
 • Finns det en person bland dina närmaste som behöver en kommunikationsmapp?

Vi undervisar i olika verksamhetsmiljöer

 • teckenspråk
 • tecknat tal
 • stödtecken
 • metoder för kommunikation med dövblinda
 • kommunikation med bilder
 • användning av olika hjälpmedel inom kommunikation

Varje undervisningshelhet planeras enligt kundens behov och tillsammans med personer som deltar i undervisningen.

Våra kommunikationslärare har omfattande kunskaper och den senaste informationen om olika kommunikationsmereder och -medel.

Förutom finska erbjuder vi även undervisning på svenska, engelska, estniska och ryska samt på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Evantia erbjuder även undervisning på distans. Antingen helt på distans eller delvis.

Bekanta dig med våra lärare

Evantia-mappar

Våra mappar möjliggör en mångsidig kommunikation

 • Juniori-mappen avsedd för barn
 • Tonårs-mappen avsedd för unga och vuxna
 • Senior-mappen som passar de äldre användarna

Alla våra mappar lämpar sig för personlig kommunikation. Därtill kan proffs använda våra mappar som arbetsredskap t.ex. inom småbarnspedagogik eller vid serviceboende.

Välj den mapp som paddar dig

Junior-mappen lösbilder

Junior-mappen

Tonårs-mappen

Senior-mappen

Angående ndervisning av kommunikation samt mapper betjänar vi dig på numret 020 360 360 samt e-mail opetus@evantia.fi