Karriärberättelser oss på Evantia

Karriärberättelser handlar om Evantia-anställda som berättar om hur det kom sig att de började i branschen, vilket kunnande de har skaffat sig under arbetskarriären och vad arbetet betyder för dem. Du får också höra om Evantia som arbetsgemenskap och om oss på Evantia som arbetskamrater. Välkommen till karriärberättelserna!