Taina Petäjäinen

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Teckenspråkstolk
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Nyland
Plats: Borgå

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2021
Teckenspråktolk tolk-kurs 1983

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningspråk och -metoder

Finskt teckenspråk (som modersmål)
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Tal tecknat enligt finska
Tal tecknat enligt svenskt

Specialområden

Kongresser och seminarier, föreläsningstolkning, arbetslivstolkning och tv-tolkning.

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning