Taina Petäjäinen

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Teckenspråkstolk
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Nyland
Platser: Askola, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingo, Järvenpää, Karkkila, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pornainen, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Utomlands, Vanda, Vichtis

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2021
Teckenspråktolk tolk-kurs 1983

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningsspråk och -metoder

Finskt teckenspråk (som modersmål)
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Tal tecknat på finska
Tal tecknat på svenska

Specialområden

Kongresser och seminarier, föreläsningstolkning, arbetslivstolkning och tv-och mediatolkning.

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning