Tillgänglig kommunikation på webben

Planerar du ett webbevenemang eller producerar du innehåll för nätet?

Vi erbjuder tjänster för produktion av kommunikativt tillgängligt webbinnehåll. Vårt mål är att tillsammans med dig skapa innehåll som passar alla.

Tjänsterna för tillgänglig kommunikation är planerade för myndigheter, företag, organisationer och övriga aktörer.

Tjänster på lätt språk

Vi bearbetar texter till lätt språk och producerar videoinspelningar på talat lätt språk. Vi lägger till bildstöd för texter och tal vilket gör att innehållet blir lättare att förstå.

Läs mera på webben om våra tjänster på lätt språk

Teckenspråkiga tjänster

Vi tolkar webbsändningar till teckenspråk. Dessutom översätter vi texter eller videoinspelningar till teckenspråk.

Läs mera på webben om teckenspråkiga tjänster

Textning, transkribering och textalternativ

Vi textar eller transkriberar tal och andra ljud som hörs i en videoinspelning. Vi gör också textalternativ för bilder eller videoinspelningar.

Läs mera om tjänsterna för textning, transkribering och textalternativ

Skrivtolkning

Vi skriver ljud och tal till text under direkta webbsändningar.

Läs mera på webben om skrivtolkning

Syntolkning

Vi förmedlar det visuella,alltså det för ögonen synliga, innehållet verbalt i direkta webbsändningar eller i videoupptagningar.

Läs mera på webben om syntolkning

Utbildningar

Vi kan erbjuda professionellt genomförda utbildningar inom tillgänglig kommunikation och webbtillgänglighet.

Läs mera om utbildningar inom webbtillgänglighet