Skrivtolkning

Ljud och bild förvandlas till text

Undertextning är en nödvändighet för alla som inte hör samtal och ljudeffekter på filmen.

Undertexten gynnar även dem som lär sig det finska språket. Undertexter kan också vara till nytta i språkinlärning och i situationer där man inte vill ha ljudet påslaget.

Undertextning är alltid balansgång mellan läsbarhet och precision. Texten behöver ofta kortas ner för att tittaren ska hinna läsa texten och kolla på videon. Samtidigt strävar man efter att återge innehållet, stil och stämning i ett originalverk. Förutom tal textas andra ljud med betydelse.

Undertextning kan brännas in i videofilen eller levereras som fil

Textbeskrivning verbaliserar det visuella genom att beskriva händelser och agerande. Det är en helhet i textform som är förståelig utan att se på bilden och ska finnas i närheten av originalet. Transkribering kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för undertextning för att det kräver mindre omformulering och korrigeringar jämfört med undertextning.

Vi erbjuder undertextning, transkribering och textbeskrivningar på svenska, finska och engelska