Att arbeta i Evantia

Vi rekryterar nu erfarna teckenspråkstolkar, skrivtolkar och tolkar för personer med talhandikapp för anställningsförhållanden som börjar 01.01.2025.
Det är fråga om tillsvidareanställningar.

Du kan välja mellan hel- eller deltidsanställning. Du kan också välja det arbetsområde i Finland som du själv önskar.

Hos oss kan du se fram emot en konkurrenskraftig lön och goda anställningsförmåner såsom utbildningsmöjligheter, heltäckande arbetsplatshälsovård, lunch-, motions- och kulturförmåner, arbetshandledning och en yrkeskunnig arbetsgemenskap. Evantia har ett avslappnat och stimulerande arbetsklimat.

Ansökan är öppen fram till 01.06.2024 kl. 16.00.

Mera information om arbetsmöjligheterna får du av servicechef Ville Virta på tfn 050 465 0524 eller via e-post ville.virta@evantia.fi

Fyll i ansökan här