Suoraan sisältöön

Tjänster

Tjänster

Tolkning- översättningstjänster

Tjänster för ett jämlikt bemötande.

Läs mera

Undervisning i kommunikation och teckenspråk

Metoder till stöd av kommunikation.

Läs mera

Distanstjänster

Via distanskontakt – var du än befinner dig.

Läs mera

Nättjänsten tillgänglighet och tjänster av sakkunniga

Lösningar för att förverkliga tillgänglighet

Läs mera