Tjänster

Tolkning- översättningstjänster

Tjänster för ett jämlikt bemötande.

Läs mera

Undervisning i kommunikation och teckenspråk

Metoder till stöd av kommunikation.

Läs mera

Distanstjänster

Via distanskontakt – var du än befinner dig.

Läs mera

Nättjänsten tillgänglighet och tjänster av sakkunniga

Lösningar för att förverkliga tillgänglighet

Läs mera

Tolkbestallning.fi

Beställ tolkning på nätet

Läs mera

Digitaltillgänglighet.fi

Digital tillgänglighet på webben

Läs mera