Bekanta dig med våra tjänster

Våra tjänster är tolkning, kommunikationsundervisning, textning och bearbetning av text till klarspråk. Vi erbjuder också andra experttjänster. Vi förverkligar våra tjänster både på plats och på nätet.

Tolkningstjänster och teckenspråkiga översättningar

Våra tjänster är tolkning till teckenspråk och tecknat tal, skrivtolkning, syntolkning, tolkning för talhandikappade samt dövblinda. Vi erbjuder även teckenspråkiga översättningstjänster.

Läs mer om våra tolknings-och översättningstjänster här

Kommunikations- och teckenspråksundervisning

Vi undervisar i teckenspråk, tecknat tal och stödtecken. Du kan också beställa kommunikationshandledning. Kommunikation är varierande sätt att förmedla tankar, behov, känslor och information människor emellan. Vi undervisar också i bildkommunikation, kommunikationshjälpmedel och kommunikationsmetoder för dövblinda.

Läs mera om kommunikationsundervisning här

Distanstjänster

Vi arrangerar tolkning och undervisning på distans. Vi använder digitala plattformar av god kvalitet, så att både tolkning och undervisning löper smidigt. Våra tolkar och lärare har utbildats för att göra uppdrag på distans. Deras kunnande omfattar användning av olika digitala plattformar.

Läs mer om våra distanstjänster här

Andra experttjänster

Vi arrangerar utbildningar för till exempel social- och hälsovårdspersonal samt företag som planerar webbinnehåll och digital marknadsföring. Vi planerar utbildningens innehåll enligt klientens önskemål. Vi erbjuder också teckenspråkshandledning och neuropsykiatrisk handledning.

Läs mer om våra experttjänster

Tolkbestallning.fi

Du kan beställa tolk med en nätblankett. Vi behandlar din tolkbeställning eller offertbegäran senast följande vardag. Till exempel myndigheter, företag, organisationer och andra aktörer kan beställa tolkning av oss.

Här kan du beställa tolk eller begära en offert på webbsidanTolkbestallning.fi

Digitaltillgänglighet.fi

Planerar du webbsidor, arrangerar du online-evenemang eller producerar du medieinnehåll? Vi erbjuder tjänster för produktion av kommunikativt tillgängligt innehåll på webben.

Bekanta dig med våra tjänster eller begär en offert på webbsidan Digitaltillganglighet.fi