Personal

Nära dig – var än i Finland du befinner dig!

Hos oss jobbar över 100 proffs inom kommunikation runtom i Finland.

Till vår koncern hör utöver Evantia Oy också dotterbolaget Sign Line Oy.

Hitta en tolk eller kommunikationslärare som passar dig bäst

Tryck på “Välj tjänst” för att välja tolkningsspråk, tolkningsmetod eller undervisningstjänster.

Tryck på “Välj område” för att välja respektive stad/kommun eller FPA:s förmedlingsområde i fråga.

Du kan också leta efter tolk eller lärare på namn.

Tryck på bilden eller personnamnet för att bekanta dig bättre med personen ifråga. Då öppnas ytterligare information om tolkens/lärarens utbildning, kunskaper och specialområde.

Fråga mer på vår kundservice 020 360 360 eller e-mail tulkkaus@evantia.fi.

E-mailen för personalen är förnamn.efternamn@evantia.fi.

Distanstjänster

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

FPA tolkning

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.