Microsoft Teams

Tolking på distans via Microsoft Teams - Instruktioner