Eva-Ida Aminoff

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.

Skrivtolk
Tjänster: Skrivtolkning, engelskspråkig tolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Nyland
Platser: Karis

Utbildning

Skrivtolkning kurs 2010

Kundgrupper

Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningsspråk och -metoder

Svenska (modersmål)
Engelska (toppnivå)
Finska (medelnivå)
Tyska (medelnivå)
Danska (medelnivå)
Skriftlig tolkning

Specialområden

Studietolkning på universitetsnivå, tolkning vid möten, utbildning och resor. Specialkompetens inom juridik (Tradenom juridik 2010, M.Sc. (Econ.) huvudämne handelsrätt 2017) Ordförråd inom flera områden inom idrott, motion och välbefinnande, särskilt hästsport, yoga, balett och simning.

Tillbaka till sökvillkorsidan

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.