Eva-Ida Aminoff

  • Distanstjänster Distanstjänster
Skrivtolk
Tjänster: Skrivtolkning, engelskspråkig tolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Nyland
Platser: Askola, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingo, Järvenpää, Karis, Karkkila, Kervo, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pornainen, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Träskända, Tusby, Utomlands, Vanda, Vichtis

Utbildning

Skrivtolkning kurs 2010

Kundgrupper

Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningsspråk och -metoder

Svenska (modersmål)
Engelska (toppnivå)
Finska (medelnivå)
Tyska (medelnivå)
Danska (medelnivå)
Skriftlig tolkning

Specialområden

Studietolkning på universitetsnivå, tolkning vid möten, utbildning och resor. Specialkompetens inom juridik (Tradenom juridik 2010, M.Sc. (Econ.) huvudämne handelsrätt 2017) Ordförråd inom flera områden inom idrott, motion och välbefinnande, särskilt hästsport, yoga, balett och simning.

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster