Blogi

Tällä sivulla julkaisemme blogikirjoituksia, joiden aiheet liittyvät mm. palveluihimme, saavutettavaan
viestintään, työelämään ja työssä kehittymiseen.

Lue blogeja klikkaamalla artikkelien linkkejä.

Osallistu keskusteluun ja kommentoi blogikirjoituksia, kommentointimahdollisuus on jokaisen blogin
lopussa.

Työyhteisökysely Evantiassa

Yksi tavoitteistamme Evantiassa on olla alamme paras työyhteisö. Tästä syystä ihmiset ja työyhteisö ovat myös merkittävässä roolissa meidän strategiassamme. Haluamme myös säännöllisesti mitata ja kysyä…

Lue artikkeli

Puhevammaisten tulkki auttaa kommunikoinnissa

Puhevammaisten tulkki on viestin välittäjä, joka auttaa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. Tulkki välittää viestejä asiakkaan ja muiden ihmisten välillä. Tulkki käyttää työssään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (esim. kuvakansio, kommunikaatiosovellus, viittomat, piirtäminen, kirjoittaminen, selkokieli).

Lue artikkeli

Arvot Evantiassa

Miksi arvojen merkitys on sitten niin suuri? Uskon siihen, että arvot ohjaavat meidän itse kunkin valintoja arjessa. Ne toimivat selkärankana tai peruskalliona tai majakkana elämässämme. Uskon, että jokainen meistä on sinut itsensä kanssa sekä eri tilanteissa, kun kokee toimivansa arvojensa mukaisesti.

Lue artikkeli

Tulkin matka selkomukauttajaksi

Käännöstyö on aina haasteellista, mutta kun kyseessä on yleiskielestä selkokielelle kääntäminen, haasteet moninkertaistuvat. Tämä johtuu siitä, että selkokielen tavoitteena on tehdä tekstistä mahdollisimman ymmärrettävää kaikille lukijoille. Tämä vaatii syvällistä ymmärrystä sekä lähtökielen rakenteesta että kohdekielen ominaisuuksista.

Lue artikkeli

Hybriditulkki

Käsite hybridi tarkoittaa kahden tai useamman ominaisuuden yhdistelmää. Tulkkausalalla se on yleistynyt viittaamaan tulkkiin, jolla on koulutus ja osaaminen kahden tai useamman asiakasryhmän tulkkaukseen. Hybriditulkkauksesta voidaan puhua silloin, kun näitä eri koulutuksia hyödynnetään samassa tilanteessa, yhden asiakkaan tulkkauksessa.

Lue artikkeli

Uutena tulkkina Uudellamaalla

Evantian väki, tulkkikollegat sekä asiakkaat ovat ottaneet minut paremmin kuin hyvin vastaan. Olen saanut tukea sekä arvokkaita vinkkejä kokeneimmilta tulkeilta. Etenkin parhaita tilanteita ovat olleet ne, jos on ollut mahdollista saada uuteen asiakkaaseen perehdytys tulkilta.

Lue artikkeli

Harjoittelijana Evantialla

Pääsin harjoitteluun kolmeksi viikoksi Evantialle tänä syksynä 2022. Muutamalla toimeksiannolla pääsin myös itse tulkkaamaan, mikä oli todella hienoa ja sain harjoitella tulkkausta autenttisissa ympäristöissä. Pääsin harjoittelemaan mm. paritulkkausta, tulkin roolia ja viittomakielelle päin tulkkaamista.

Lue artikkeli