WhatsApp

Tarjoamme etätulkkausta WhatsApp -videoviestintäohjelmistolla