Kuvailutulkkaus

Sanallistamme visuaalisen tiedon

Kuvailutulkattu verkkosisältö on saavutettava sokeille ja näkövammaisille henkilöille. Kuvailutulkkauksessa tulkki puhuu ja kommentoi tapahtumassa tai tallenteessa näkyvät asiat ääniraidalle.

Voit hyödyntää kuvailutulkkausta esimerkiksi kuvissa, kaavioissa tai videoissa. Esimerkiksi infograafit ja animaatiot sisältävät paljon silmin nähtävää tietoa.

Verkkolähetyksissä kuvailutulkki kertoo tapahtuman visuaaliset eli silmin nähtävät asiat ääneen tapahtuman edetessä. Tulkki kertoo myös äänet, jotka selittyvät silmin nähtävillä asioilla. Teemme kuvailutulkkausta myös elokuviin, tv-sarjoihin ja tv-lähetyksiin.

Kuvailutulkkauksesta on hyötyä kaikille, sillä tulkkaus kiinnittää huomion ymmärryksen kannalta tärkeisiin asioihin.

Tarjoamme kuvailutulkkausta kolmella kielellä

  • suomeksi
  • ruotsiksi
  • englanniksi

Kuvailutulkkauksen toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi tulkkauksen tekniikkaan ja kuvailutulkkauksen tarkkuuteen liittyen.