Microsoft Teams

Tarjoamme etätulkkausta Microsoft Teams -videoviestintäohjelmistolla

Näin käytät Microsoft Teams -videoviestintäohjelmistoa etäpalvelussa