Tietosuoja

Organisaatiomme noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä alan hyviä tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä. Henkilökuntaamme sitoo vaitiolovelvollisuus ja henkilökuntamme käsittelee henkilötietoja vain asiakassuhteen hoitamiseksi ja vain siinä laajuudessa, mitä sen hoitaminen edellyttää.

Palvelumme toteutuvat pääosin toimeksiantosopimuksilla, joita antavat kunnat, kuntayhtymät, kela sekä muut julkiset toimijat. Tällöin rekisterinpitäjänä toimii tuo toimeksiantaja, joka myös päättää kaikesta tietojen luovutuksesta.

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja meillä on sinusta. Lisäksi sinulla on oikeus lain asettamisessa puitteissa vaatia puutteellisen, tarpeettoman, vanhentuneen tai muutoin virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.

Mikäli sinulla on kysymistä tietosuojastamme tai tarvitset neuvoja tai ohjausta tietopyynnön tekemisessä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme.

Tietosuojavastaava Sanna Kukkonen

Sähköposti: sanna.kukkonen@evantia.fi

Tietosuojaseloste, tulkkaus

Tietosuojaseloste, markkinointi