Viittoma- ja kuva­kommunikaatio varhais­kasvatuksessa -koulutus

Tukiviittomien ja kuvakommunikaation käyttö

  • edistää jokaisen lapsen yhdenvertaista osallisuutta varhaiskasvatuksessa.
  • tukee lasten kielen kehitystä sekä suomen kielen opettelua.
  • vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja sekä omatoimisuutta arjen vaihtuvissa tilanteissa.

Ryhmäkoulutus

  • toteutetaan Evantian kommunikaatio-opettajien toimesta.
  • antaa sekä teoreettisia että käytännöllisiä
  • valmiuksia tukiviittomien ja kuvien käyttöön.
  • perustuu aihepiireihin, jotka ovat keskiössä päiväkoti-ikäisten elämässä.
  • sisältää verkko-oppimateriaalin harjoittelun tueksi.

Koulutus voidaan järjestää paikan päällä tai etäyhteydellä.