Zoom

Tarjoamme etätulkkausta Zoom -videoviestintäohjelmistolla

Näin käytät Zoom -videoviestintäohjelmistoa etäpalvelussa