Viittomakieliset palvelut

Välitämme viestin viittoen

Viittomakielinen verkkosisältö on saavutettava kuuroille viittomakielisille henkilöille. Viittomakielen kielioppi ja tapa ilmaista asioita eroaa puhutusta kielestä, joten suomen kieli ei korvaa viittomakielistä aineistoa.

Viittomakieli on kuuron äidinkieli. Viittomakieli on tärkeä osa aitoa saavutettavuutta Suomessa.

Viittomakielen tulkkaus

Viittomakielen tulkkauksen toteuttamiseen verkkotapahtumissa on erilaisia vaihtoehtoja. Yleensä viittova tulkki näkyy pikkuikkunassa ruudun alakulmassa, jotta tulkkausta seuraava henkilö voi nähdä lähetyksen ja tulkkauksen samaan aikaan. Tulkki voi tulkata myös viittomakielisen osallistujan viittomista puheelle.

Tarjoamme viittomakielen tulkkauspalvelua molemmilla kotimaisilla viittomakielillä, eli suomalaisella viittomakielellä ja suomenruotsalaisella viittomakielellä.

Viittomakielinen käännös

Viittomakieliset käännökset verkkopalveluissa ovat tärkeä osa aitoa saavutettavuutta. Teemme käännöksiä myös viittomakielestä puheelle tai tekstiksi. Tekstimuotoinen käännös voi olla joko tekstitystä tai litterointia. Lue lisää Viittomakieliset käännöspalvelut – Evantia.