Privacy Evantia

Vår organisation följer tillämplig lagstiftning och bästa dataskydd och säkerhetspraxis i branschen. Vår personal är bunden av tystnadsplikt och behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att hantera kundrelationen.

Våra tjänster implementeras huvudsakligen genom uppdragsavtal som tillhandahålls av kommuner, kommunförbund, FPA och andra offentliga aktörer. I det här fallet fungerar klienten som den registeransvarige, som också beslutar om eventuella avslöjanden.

Du har rätt att veta vilken information vi har om dig. Dessutom har du rätt att söka rättelse eller radering av all ofullständig, onödig, föråldrad eller på annat sätt felaktig information i lagstiftningsprocessen. Om du har några frågor om vår integritet eller behöver råd eller vägledning för att göra en förfrågan, kontakta vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud Ninni Kuusela

E-post: ninni.kuusela@evantia.fi

Honkalampi koncernens privacy information