Jenny Derghokasian

  • Etäpalvelu Etäpalvelu
  • Kelan tulkkaus Kelan tulkkaus
Viittomakielen tulkki
Palvelut: Viittomakielen tulkkaus, kommunikaatio-opetus, kuurosokeille tulkkaus, ruotsinkielinen tulkkaus, vaativan tason tulkkaus
Välitysalue: Pohjanmaa
Paikkakunta: Vaasa

Koulutus

Tulkki AMK 2020
Viittomakielen tulkki Pohjois-Savon kansanopisto 1999

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Ruotsi (äidinkieli)
Suomi (vaativa taso)
Suomalainen viittomakieli
Suomenruotsalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen ja ruotsin kielen mukaan viittottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Tulkkaus: teatteri, terapiat, musiikki ja monikieliset tulkkaukset.
Opetus: tukiviitomat, viittomakieli, viitottu puhe ja taktiili viittominen. Opettaja tekee sekä perhe- että ryhmäopetuksia.

Siirry hakuehdot-sivulle
  • Etäpalvelu Etäpalvelu
  • Kelan tulkkaus Kelan tulkkaus