Andra experttjänster

Vi är experter inom tillgänglig kommunikation. Genom tillgänglig kommunikation erbjuder vi alla en möjlighet att förstå tal, text eller visuell information.

Om du behöver vårt kunnande, ta gärna kontakt. Vi planerar tillsammans en fungerande och lämplig helhet till dig och din gemenskap.

Vi arrangerar utbildningar för bland annat social- och hälsovårdspersonal. Vi planerar utbildningens innehåll enligt kundens önskemål. Temat för utbildningen kan vara exempelvis olika metoder för alternativ och kompletterande kommunikation.

Vi erbjuder också teckenspråkshandledning och neuropsykiatrisk handledning.

Vi betjänar dig på numret 020 360 360 samt e-mail info@evantia.fi