Oodi kiitollisuudelle – tulkin ajatuksia maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamisesta

Elämme valtavassa yltäkylläisyydessä, johon olemme kuitenkin niin tottuneita, että pidämme monia asioita itsestäänselvyyksinä. Suomessa yltäkylläisyys usein ylettyy myös mahdollisuuksiin, tekemiseen ja palveluihin. Siitä huolimatta ihminen aina pyrkii parempaan ja herkästi huomaa puutteita ja parannuksen kohteita. Myös me tulkit ja meidän asiakkaamme usein esitämme toiveen ”toimivammasta tulkkauspalvelusta”. Olen tehnyt töitä tulkkausalalla jo toista vuosikymmentä ja kokenut erilaisia tulkkausalan vaiheita. En voi sanoa, että se on ollut pelkkää ylämäkeä tai sitten alamäkeä. Onhan se ollut melkoista vuoristorataa. Tulkkauspalvelut eivät ole Suomessa täsmällisesti samanlaisia kuin viisi tai kymmenen vuotta sitten. Mutta ne ovat edelleenkin maailman parhaimpien joukkueessa ja siitä olen todella ylpeä.

Suomessa viittomakielen tulkkien asiakaskirjo on laajentunut viime vuosina. Monet tulkit tekevät tulkkauksia myös maahanmuuttajakuuroille, joiden suomalaisen viittomakielen taidossa voi olla puutteita. Itsekin työn kautta tapaan usein sekä kuulevia että kuuroja maahanmuuttaja-asiakkaita. Nämä kohtaamiset nostavat esille mielenkiintoisen ilmiön. Maahanmuuttaja-asiakkaalle tulkin rutiinisuoritus on kiitollisuuden aihe. Mitä vähemmän aikaa asiakas on asunut Suomessa, sitä enemmän kiitollisuutta hän kokee jokaista tulkkia ja tulkkausta kohtaan.

Ilmiölle toki löytyy nopea selitys. Monet asiakkaat eivät ole omassa kotimaassaan koskaan käyttäneet tulkkauspalveluja. Niitä yksinkertaisesti ei ole, ne ovat hankalasti saatavilla tai ne ovat maksullisia ja asiakkaan pitäisi maksaa itse. Suomessa tulkkauspalvelu on subjektiivinen oikeus ja arkipäivää. Monissa muissa maissa kuurot edelleenkin yrittävät pärjätä itsenäisesti tai sukulaisten avulla ja elävät jatkuvassa pienten tai isompien väärinymmärrysten maailmassa. Monissa maissa kuuroilla ei ole mahdollista tilata ja käyttää ilmaisia tulkkauspalveluja asioidessaan esimerkiksi sairaalassa tai poliisilaitoksella.

Suomessa maahanmuuttajan voi olla hankala hyväksyä sitä, että hänellä on oikeus tulkkauspalveluun. He saattavat kokea jopa syyllisyyden tunnetta, jos tulkki tulee paikalle vain heitä varten tai tulkki ajaa monta kilometriä tulkkaustilanteen takia. Heillä voi olla joskus vaikeuksia uskoa, että on oikeus olla oma itsensä ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Usein he aluksi haluavat tai yrittävät turvautua tulkkiin ja odottavat häneltä apua päätöksenteossa. On tärkeä ottaa huomioon kulttuurierot, lempeästi pysyä tulkin roolissa sekä tutustuttaa asiakasta tulkkauspalveluun. Monilla maahanmuuttaja-asiakkailla ei ole aiempaa kokemusta tulkkauspalveluiden tarjoamista mahdollisuuksista. Kun yhtäkkiä kokee itsensä näkyväksi ja tärkeäksi, tämä herättää ihmisessä aidon kiitollisuuden tunteen. Tällaisessa tilanteessa työskentely on erityinen kokemus myös tulkille. Tilanteessa vallitsevan kiitollisuuden voi aistia ja päästä flow-tilaan, jossa aika ikään kuin pysähtyy ja yhteinen taajuus muodostuu läsnäolijoiden välille. Pysähtyessäsi tämän äärelle saatat huomata kaikki ne mahdollisuudet, joita sinulla on. Saat tehdä tätä upeaa tulkin työtä, tavata erilaisia asiakkaita, voit olla ylpeä tulkkiheimolaisista ja myös Suomen toimivasta tulkkauspalvelusta, vaikka puhuttujen kielten alalla myllertääkin tällä hetkellä isosti.

Jos antaisimme kaikille mahdollisuuksille niiden ansaitseman kiitoksen, saattaisimme silloin päästä tilaan, jossa omasta työstäsi ja olemassaolostasi tulee jokapäiväinen kiitos. Kiitollisena ihmisenä on helpompi aloittaa päivä ja saada voimavaroja tavoittaa valoisampaa tulevaisuutta, jossa kaikille riittää töitä ja kiitollisia asiakkaita sekä asiakkaille riittää taitavia tulkkeja ja onnistuneita tulkkaustilanteita. Kiitollisuudessa on elämän voimaa ja se kantaa eteenpäin.

Inga resultat hittades

Kirjoittaja työskentelee viittomakielen ja venäjän kielen tulkkina Savossa.

Tillbaka till nyhetslistan