Ehdoton vankeus, haaste, asianomistaja – oikeustulkin arkitermejä

Tulkit ovat monessa mukana. Enimmäkseen heitä näkyy tavallisessa arjessa; työpaikoilla, kokouksissa, harrastuksissa. On kuitenkin paikkoja, joissa ei tavallinenkaan kansalainen usein käy, nimittäin oikeussali. Maassamme asuu nykyään useita kieliä käyttäviä ihmisiä ja heitä kaikkia tulee viranomaisen palvella mahdollisuuksien mukaan omalla kielellä. Näin ollen myös oikeussalissa tarvitaan tulkkien ammattitaitoa, näinä päivinä päivittäin.

Elämäämme ohjaavat monenlaiset säännöt, lait ja asetukset. On kuitenkin ihmisiä, jotka eivät aina noudata niitä. Kun riittävästi vastustaa sääntöjä, päätyy vastaamaan teoistaan oikeuden eteen. Tilanne on tuolloin monelle outo ja uusi, ehkä pelottavakin. Saatetaan miettiä; mitä oikeudessa tapahtuu, keitä kaikkia siellä on, joudunko heti vankilaan? Ymmärränkö edes mitä siellä puhutaan? Koska tämän päivän yhteiskuntamme on monikielinen- ja kulttuurinen, tulee kaikkia kohdella tasavertaisesti, erityisesti oikeudessa. Koska maassamme oikeuden kieli on pääsääntöisesti suomi, tarvitaan oikeustulkkeja avuksi, jotta kaikkien oikeusturva toteutuu.

Oikeustulkilla tarkoitetaan oikeudenistunnossa tulkkaustehtävää hoitavaa ammattitulkkia. Ensimmäinen oikeustulkkikoulutus toteutettiin Suomessa 2018–2019. Tuolloin järjestäjinä olivat Diak, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.  Tänä päivänä koulutusta tarjotaan mm. TAKK:ssa. Valmistuttuaan tulkki liitetään Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin. Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia tulkkina varsinaisten oikeuskäsittelyjen lisäksi muun muassa poliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja vankeinhuollon prosesseissa sekä eri viranomaisten hallinnollisissa menettelyissä. Tällä hetkellä rekisterissä on työkieliä 27. Meitä suomalaisen viittomakielen tulkkeja rekisterissä on tällä hetkellä seitsemän, suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkeja ei yhtään. Toivottavasti sellaisia tulkkeja saamme rekisteriin jossain vaiheessa. Itse valmistuin oikeustulkiksi kesällä 2022 Diakista. Mielenkiintoiseksi koulutuksen teki se, että ryhmässämme oli myös puhuttujen kielten tulkkeja. Saimme siis tutustua eri tulkkaustekniikoihin samalla kun tutustuimme suomalaiseen viranomaistoimintaan ja oikeuden käytäntöihin.

Olen työskennellyt vuosia viittomakielen tulkkina ja ollut näiden vuosien aikana monessa oikeuskäsittelyssä tulkkina. Usein on mietitty tulkkiparin kanssa, miten mitäkin termiä tulkkaisi koska virallisia viittomia ei ole ollut käytössä. On myös mietityttänyt, toteutuuko asiakkaittemme oikeusturva, kun jokainen tulkki viittoo omalla tavallaan oikeuden kieltä, joka on kuitenkin kaikissa oikeusasteissa samanlaista. Suomalainen oikeusjärjestelmä on tavallisen kansalaisen näkökulmasta monimutkainen ja hankalasti ymmärrettävä. Täytyy myöntää, että koulutuksen jälkeenkin tuntuu, ettei kaikkea ymmärrä vieläkään.

Oikeustulkkikoulutuksen kautta sain työkalupakkiini paljon uutta tietoa ja ymmärrystä eri viranomaisten toiminnasta ja siitä miten suomalainen yhteiskunta toimii. Uusia oikeusalan viittomia on nyt luotu ja niitä tulisikin kaikkien oikeudessa tulkkaavien käyttää, jotta ne jalkautuisivat kunnolla. Nyt kun menen oikeussaliin, tunnen oloni varmemmaksi. Tiedän oikeasti mitä siellä tapahtuu. Tuntuu myös, että arvostan omaa työtänikin enemmän, koska tiedostan miten tärkeää, on oikeusturvan toteutuminen ja omakielisen asioinnin mahdollistaminen. Arvostan kouluttautumista. Itseä pitää kehittää ja onneksi työnantajani Evantia on kanssani samaa mieltä. Tässä pelissä kaikki voittavat!

Inga resultat hittades

viittomakielen tulkki, rekisteröitynyt oikeustulkki

 

Katso blogi viittomakielellä:

Tillbaka till nyhetslistan