Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, selkeät asiakasohjeet digi-palvelussa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hyödyntää toiminnassaan digitaalisia sote-palveluita, ja se julkaisi syksyllä 2023 Digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskus HyVä-digin. HyVä-digin tarkoitus on helpottaa terveysasemien ruuhkia hoitamalla digitaalisin keinoin sellaiset asiat, jotka eivät edellytä fyysistä tutkimusta. Lisäksi Omaolo-palvelu on myös tärkeässä roolissa hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon aloittamisessa etäkanavan kautta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa tehdä digitaalisista sote-palveluista mahdollisimman selkeitä ja helppokäyttöisiä kaikille asiakasryhmille. Näin ollen HyVä-digin ohjetekstien sekä Omaolon paikallisten ohjeiden selkeys ja saavutettavuus ovat erittäin tärkeässä roolissa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue toteutti yhdessä Evantian kanssa HyVä-digin sekä Omaolon oirearvioiden paikallisten ohjeiden selkomukautusprojektin. Evantia mukautti HyVä-digin suomen- ja ruotsinkieliset tekstit selkokielelle. Lisäksi Evantia mukautti Omaolon oirearvioiden paikallisten ohjeiden, eli Omaolo-arvion täyttämisen jälkeen annettavien toimintaohjeiden tekstit selkokielelle suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Evantian roolina oli toimia selkomukautuksen asiantuntijana ja tuottaa valmiit selkomukautetut tekstit. Tekstien selkomukautus tehtiin tiiviissä yhteistyössä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asiantuntijoiden kanssa, näin varmistettiin substanssisisällön korkea laatu sekä tekstin selkeys.

Projektin lopputuloksena saatiin digikanaviin mahdollisimman selkeät tekstit ja tätä kautta voidaan parantaa etäasioinnin helppoutta ja sujuvuutta.

Takaisin uutislistaukseen