HLS-Fondo, selkokieliset nettisivut helpottavat asiakkaiden asiointia

Kuvakaappaus HLS-Fondo kotisivuilta.

Terapia- ja kuntoutuspalveluita tarjoavalle HLS-Fondolle verkkosivut ovat tärkein viestintäkanava, kertoo viestintä- ja kehityspäällikkö Outi Kontkanen. Verkkosivu-uudistuksessa huomioitiin vastuullisesti asiakaskunta toteuttamalla kokonaan selkokieliset verkkosivut. Evantia oli uudistuksessa yhteistyökumppanina mukauttamalla sivustolle suunnitellut yleiskieliset tekstit selkokielelle.

HLS-Fondo tarjoaa vuosittain yli 2000 asiakkaalle erilaisia terapia- ja kuntoutuspalveluita. Tietoa palvelujen sisällöistä, terapiaan hakeutumisesta, maksuperiaatteista, yhteydenottotavoista ja muista merkityksellisistä sisällöistä haetaan verkkosivuilta. Tästä johtuen selkokielen merkitys verkkosivulla on suuressa roolissa.

“Uskomme, että saavutettavat verkkosivut tuovat HLS-Fondolle kilpailuetua; auttavat asiakkaita löytämään palvelumme sekä saamaan tarvittavaa tietoa niistä ymmärrettävästi.”, toteaa Outi Kontkanen.

Verkkosivut uudistettiin kokonaan. Selkokielen avulla palvelujen löytyminen ja tiedonsaanti helpottuvat. Kun asiointi on helppoa sekä ymmärrettävää, myös asiakaskokemus paranee ja asiointiprosessi sujuvoituu. Kontkanen kertoo, että puhe-, toiminta-, fysio-, SI- ja psykoterapian asiakasryhmät läheisineen hyötyvät selkokielisistä verkkosivuista.

”Halusimme parantaa sivujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta sekä päivittää sisältöjä ja tehdä sivuista enemmän juuri meidän näköisemme. Evantia mukautti sivumme selkokielelle pois lukien työntekijöidemme kokemukset HLS-Fondosta työnantajana. Yhteiskunnallisena yrityksenä haluamme toteuttaa myös viestintäämme vastuullisesti ja saavutettavasti”, Outi Kontkanen kertoo.

Yhteistyö Evantian kanssa on Kontkasen mukaan sujunut erittäin hyvin. ”Erityisen arvokkaaksi nousi heidän antamansa vinkit kokonaisuudesta, ei pelkästään selkokielen osalta. Oli todella hyvä, että evantialaiset toivat rohkeasti esille esimerkiksi kuvavalintojemme ristiriidan tekstien kanssa”, Kontkanen kiittelee.

”Suoittelen Evantiaa kaikille, jotka haluavat varmistaa verkkosivujensa saavutettavuuden kaikille. Evantialaisilla olisi ollut osaamista enemmän kuin meidän oli tämän projektin tiimoilta tarve edes hyödyntää”, kiteyttää kokonaisuuden viestintä- ja kehityspäällikkö Outi Kontkanen.

Takaisin uutislistaukseen