HLS-Fondo ja Sanapolku, asiakasprosessien sujuvoittaminen selkeillä asiakasohjeilla

yhteistyötä kuvaava symboli sekä Fondon ja Sanapolun logo. Lisäksi teksti, asiakasprosessien sujuvoittaminen selkeillä asiakasohjeilla.

Selkeät asiakasohjeet parantavat laatua ja tuovat säästöä

Evantia toteutti asiakasohjeiden selkomukautuksen HLS-Fondolle ja Sanapolulle, jotka tuottavat kuntoutus- ja terapiapalveluita valtakunnallisesti. Palveluihin kuuluvat puhe-, toiminta-, fysio- ja psykoterapia sekä perheohjaus. Molempien yritysten toimintaa ohjaa vahva arvopohja, jonka perustana on hyvinvoiva henkilökunta ja laadukkaat palvelut asiakkaille, ja ne ovat Honkalampi-säätiön omistamia yhteiskunnallisia yrityksiä.

Fondon ja Sanapolun asiakkaissa on paljon maahanmuuttajataustaisia ja kielihäiriöisiä henkilöitä, joiden on vaikea ymmärtää virallista tekstiä, monimutkaisia ohjeita ja usein myös terapiaprosessia. Terapeuteilta kuluu runsaasti työaikaa asioiden selvittämiseen asiakkaiden kanssa ja ymmärtämisvaikeudet viivästyttävät asiakasprosessin etenemistä. Nämä seikat vaikuttavat suoraan asiakkaiden sekä henkilöstön tyytyväisyyteen, mutta myös yritysten liikevaihtoon ja tulokseen.

”Terapiapalvelun tuottamisessa käytetään asiakkaiden kanssa useita eri dokumentteja, lomakkeita ja ohjeistuksia. Mitä selkeämpiä, ymmärrettävämpiä ja helppokäyttöisempiä asiakasmateriaalit ovat, sen sujuvampaa terapiaprosessin toteutus on. Turha työ vähenee, hoito on sujuvampaa ja siihen sitoudutaan paremmin ja asiakkaat sekä henkilöstö ovat tyytyväisempiä.” toteavat HLS-Fondon palvelujohtaja Päivi Homanen ja Sanapolun toimitusjohtaja Anu Martikainen.

Innovatiivisina ja laadukasta palvelua tarjoavina toimijoina HLS-Fondo ja Sanapolku halusivat varmistaa terapiaprosessissa käyttämiensä materiaalien selkeyden, ja toteuttivat Evantian kanssa asiakasohjeiden selkomukautuksen.

”Yhteistyömme oli sujuvaa, meitä kuunneltiin ja asiakirjoja muokattiin toiveidemme mukaisesti. Projektin lopputuloksena saimme juuri meille räätälöidyt, selkeät materiaalit, joilla parannamme toimintamme laatua entisestään, autamme asiakkaitamme ja voimme vaikuttaa myös omaan tulokseemme positiivisesti. Voimme ehdottomasti suositella Evantiaa vastaaviin projekteihin! Evantiasta löytyy valtavasti asiantuntemusta selkomukautuksesta ja palvelu on erinomaista. Selkomukautus on prosessi, jonka soisi olevan mukana kaikkien asiakaspalveluja tarjoavien ohjeistusten laatimisessa!” Päivi Homanen ja Anu Martikainen toteavat.

Takaisin uutislistaukseen