Helsingin kaupunki, kuvailutulkkaus

kuvakaappaus videoikkunasta, jossa meri ja metsämaisema.

”Helsingin kaupunki haluaa toimia esimerkillisesti ja olla edelläkävijä saavutettavuusasioissa”, kertoo vammaisten helsinkiläisten osallisuuden asiantuntija Tiina Lappalainen.

Kaupungilla on käytössään saavutettavuusmalli (www.saavutettavuusmalli.hel.fi), jonka pohjalta pyritään tuottamaan saavutettavia palveluja kaikille helsinkiläisille. Esimerkiksi näkövammaiset kaupunkilaiset tavoitettiin kuvailutulkatun, kaupunkiympäristöä kuvaavan videon kautta. Kuvailutulkkauksen toteuttivat Evantian ammattilaiset.

”Kuvailutulkattu video on yksi hyvä esimerkki moninaisten tarpeiden huomioimisesta. Saavutettavuustoimenpiteillä todennetaan kaupungin sitoutumista saavutettavuuteen sekä halua olla yhdenvertainen kaikille. Yhteistyössä Evantian kanssa on toteutettu myös esimerkiksi vammaisneuvoston tilaisuuksien tulkkauksia suomalaiselle viittomakielelle sekä kirjoitustulkkauksena”, kertoo Lappalainen.

Kuvailutulkkaus tarkoittaa visuaalisen eli silmin nähtävän tiedon muokkaamista puheeksi ja ääneksi. Kuvailutulkkauksesta hyötyvät muutkin kuin näkövammaiset, sillä tulkkaus kiinnittää huomion tärkeisiin asioihin.

Lappalaisen mukaan yhdenvertaisessa viestinnässä kuvailutulkkauksen rooli on vielä marginaalinen, sillä toistaiseksi kuvailutulkkausta käytetään liian vähän. Lappalainen on kuitenkin toiveikas sen suhteen, että tämä suuntaus muuttuisi.

Vuonna 2020 Helsingin kaupungin vammaisneuvosto päätti myöntää Lammassaaren esteettömälle luontopolulle esteettömyystunnustuksen. Helsingin kaupunkiympäristön tuottamaa videomateriaalia luontopolusta haluttiin näyttää vammaistenpäivän tilaisuudessa tapahtumatorilla tunnustuksen myöntämisen yhteydessä. Videomateriaali Lammassaaresta haluttiin esittää yhdenvertaisesti kaikille, joten saavutettavuus tuli ottaa huomioon.

Evantian toteuttama kuvailutulkkaus mahdollisti visuaalisen tunnelman välittymisen myös näkövammaisille osallistujille niin tapahtumatorilla kuin helsinkikanava.fi lähetyksen kautta mukana olleille, sekä tallenteelta.

Kuvailutulkkaus on pysyvä osa kaupunkiympäristön tuottamaa videota, ja se on edelleen katsottavissa esimerkiksi YouTubessa.

Viestintäasiantuntija Mikko Uro kuvailee yhteistyötä Evantian kanssa ennen kaikkea vaivattomaksi. ”Toimitin Evantialle tarjouspyynnön mukana linkin kuvailutulkattavaan videoon Youtubessa ja myöhemmin vielä tiedostonsiirtopalvelun kautta mp4-tiedoston. Ennen työn aloittamista kävimme sähköpostitse keskustelua kuvailutulkkauksen tarkkuustasosta. Sen jälkeen sainkin jo latauslinkin valmiiseen videoon.”

Uro ei ollut aikaisemmin tilannut kuvailutulkkausta videoon, joten prosessi lähti käyntiin sopivien toimijoiden etsinnällä. Evantia valikoitui kuvailutulkkauksen tuottajaksi toimitusajan nopeuden ja kilpailukykyisen hinnan vuoksi.

Vaikka ensikertalaisella ei ollut etukäteisodotuksia kuvailutulkattua videota kohtaan, kertoo Uro yllättyneen iloisesti ja lopputuloksen olleen onnistunut. ”Tämän kokemuksen perusteella voin hyvin suositella Evantiaa”, kiteyttää kokonaisuuden Mikko Uro.

Takaisin uutislistaukseen