Fimea, selkopuhevideo

Videoikkuna, jossa puhuja ja tekstitys, jossa lukee, voit kysyä neuvoa myös apteekista, hoitajalta tai lääkäriltä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on lääkealan kansallinen viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa ja kehittää lääkealaa sekä edistää lääkkeiden järkevää käyttöä väestön terveydeksi. Toiminta kattaa lupa- ja valvontatehtävien lisäksi luotettavan, ymmärrettävän ja ajantasaisen lääkkeisiin, lääkinnällisiin tuotteisiin ja lääkehoitoihin liittyvän tiedon tuotannon.

Fimea tarjoaa puolueetonta ja perusteltua tietoa lääkkeistä, niiden vaikutuksista ja järkevästä käytöstä monipuolisesti eri kohderyhmille suunnatuissa palveluissa. Viestinnässä hyödynnetään eri keinoja ja kanavia ja tuotetaan kohderyhmälähtöistä sisältöä tasapuolisesti.

”Haluamme jatkuvasti kehittää viestintäämme ja varmistaa, että saavutamme erilaiset kohderyhmät mahdollisimman tehokkaasti, joten päätimme toteuttaa Evantian kanssa yhteistyössä selkopuhevideon. Selkopuhevideon tavoitteena on toisaalta kokeilla uutta viestinnän tapaa, mutta myös täydentää meidän jo olemassa olevaa saavutettavaa tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä”, toteaa Katja Lindgren-Äimänen Fimean viestinnästä.

Selkopuhevideon sisältö pohjautui jo olemassa oleviin tiivistelmiin ja selkokieliseen oppaaseen “Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon”, jotka on tuotettu Fimean koordinoimassa Kansallisessa Lääkeinformaatioverkostossa. Evantian ja Fimean asiantuntijoiden yhteisissä työpalavereissa suunniteltiin selkopuhevideon käsikirjoitus. Näin varmistettiin viestinnän sisällön laatu sekä selkeys. Tämän jälkeen Evantia tuotti valmiin, Fimean brändi-ilmeen mukaisen, selkopuhevideon ”avaimet käteen”-periaatteella.

”Projekti Evantian kanssa oli mielestämme onnistunut. Yhteistyö oli luontevaa ja Evantia hoiti tilauksen ripeästi. Jäi tunne, että toiveitamme kuunneltiin ja niihin reagoitiin.”, toteaa Katja Lindgren-Äimänen Fimeasta.

”Evantian kanssa tuotettu selkopuhevideo on laadukas. Odotamme innolla sen saamaa vastaanottoa kevään 2024 Lääkehoidon päivässä ja siitä eteenpäin.”

Takaisin uutislistaukseen