Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, viittomakielen käännökset

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen lähtökohtana on toteuttaa mahdollisimman selkeää sekä saavutettavaa viestintää, ja viestinnässä hyödynnetään laajasti eri kanavia ja menetelmiä. Myös viestinnän eri kohderyhmien huomiointi on hyvinvointialueelle erittäin tärkeää. Siksi hyvinvointialue toteuttikin viittomakielen käännöksiä keskeisiin viestinnän sisältöihin yhteistyössä Evantia kanssa.

Evantia tuotti viittomakielen käännökset Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yleisesittelystä sekä hyvinvointi- ja palvelustrategian esittelystä. Käännökset viitottiin suomalaisella viittomakielellä. Lisäksi ne tekstitettiin saavutettavaan muotoon sekä spiikattiin. Näin voidaan palvella mahdollisimman hyvin eri kohderyhmiä ja tehdä viestistä mahdollisimman saavutettava. Lisäksi videot tuovat henkilökohtaista otetta digitaalisissa kanavissa tapahtuvaan viestintään.

Evantia tuotti valmiit käännösvideot avaimet käteen -periaatteella Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen alkuperäisten tekstien pohjalta. Viittomakielen käännökset toteutti äidinkieleltään viittomakielinen kääntäjä. Videoiden tausta ja visuaalinen ilme luotiin vastaamaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändi-ilmettä.

Käännösprojektin lopputuloksena saatiin viestintään laadukkaat ja saavutettavat esittelyvideot, joita voidaan hyvinvointialueen eri viestintäkanavissa.

”Yhteistyö Evantian kanssa oli sujuvaa ja olemme projektin lopputuloksiin tyytyväisiä”, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen viestintäjohtaja Anna Lindholm kiittää.

Takaisin uutislistaukseen