Tulkkaus verkkolähetyksessä

Tulkkaukset verkkolähetyksissä tuovat merkittävää lisäarvoa viestintään – Saavuta vaikuttajat sekä vaikuta saavutettuihin!

Suomessa on arvion mukaan 800 000 kuulovammaista, joista viittomakielisiä on 4000-5000. Tämä tarkoittaa nopeasti laskeskeltuna reilua 14 prosenttia väestöstä. Jos leikittelemme ajatuksella, että tämä jakautuisi kutakuinkin tasaisesti eri kaupunkeihin ja kuntiin, tällaisia määriä se tarkoittaisi isoimmissa kaupungeissamme:

Helsinki 92 000

Jyväskylä 20 000

Kuopio 17 000

Oulu 29 000

Rovaniemi 9000

* suuntaa antava arvio siitä, paljonko n. 14% asukasluvusta tarkoittaa paikkakuntakohtaisesti

 

Osallistuminen, vaikuttaminen, työelämä ja monet muut mahdollisuudet toteutuvat livehetkissä

Kuuleminen vaikeutuu erityisesti tilanteissa, joissa kuulovammaisella ei ole mahdollista nähdä puhujan huuliota, eleitä ja ilmeitä. Lisäksi kaikuinen, hälyinen tai meluisa tila tuovat kuulemiseen lisää haasteita. Usein keskustelutilanteet ovat nopeatempoista, aiheet vaihtuvat yhtäkkisesti tai puhutaan samanaikaisesti. Erityisesti näitä piirteitä omaavissa tilanteissa kuulovammaiselle voi olla todellinen haaste osallistua, saada tietoa tai tulla kohdatuksi.

Tallenteiden tekstitys ja tekstimuotoisen sisällön saatavuus jälkikäteen alkaa olla jo paremmalla tasolla kautta yhteiskunnan. Osallistuminen, vaikuttaminen, työelämä ja monet muut mahdollisuudet toteutuvat kuitenkin livehetkissä. Verkossa viestimme yhä enemmän livelähetyksin, tiedotustilaisuuksin, etäkokouksin, koulutuksin tai muilla nykyhetkeen perustuvilla keinoilla. Verkkolähetykset yksittäisenä viestinnän keinona olisi mahdollista muokata sujuvasti myös kuulovammaisille yhdenvertaiseksi lisäämällä lähetykseen kirjoitustulkkaus ja viittomakielen tulkkaus. Livelähetykset ilman tulkkausta ovat haastavia edellä mainittujen kuulemisen haasteita lisäävien tekijöiden vuoksi, jotka ovat tyypillisiä verkkolähetyksille.

 

Tulkkaukset ovat mahdollisuus

Tiedonsaannin vaikeus on yksi merkittävimmistä kuulovammaisten haasteista. Yhteiskunnassamme on paljon rakenteita, toimintatapoja sekä tilanteita, joissa ei ole mahdollista saada kuuloa tukevia elementtejä, kuten tekstimuotoista sisältöä. Kuulovamma on eri ihmisillä eriasteinen. Tämä tarkoittaa, että osalla kuulovammaisista on mahdollisuus seurata verkkolähetyksiä apuvälineiden avulla, kun toisille se on mahdotonta.  Tästä johtuen useat kuulovammaiset kokevat opiskelu- ja työelämän mahdollisuuksien hankaloituvan, sekä esteitä palveluissa, päätöksenteossa ja yhteiskuntaan osallistumisessa.

Eriasteiset kuulovammat vaativat erilaisia toimenpiteitä. Mikäli halutaan saavuttaa kaikki kuulovammaiset, voidaan heille tarjota tulkkausten avulla yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa tai osallistua verkkotapahtumaan käytössä olevista apuvälineistä tai kuulon aleneman tasosta riippumatta.

Evantia mahdollistaa kuulovammaisten osallistumisen, tiedonsaannin ja kohdatuksi tulemisen verkkolähetyksissä kirjoitustulkkauksen sekä viittomakielen tulkkauksen avulla. Kirjoitustulkkaus on “saavutettavuuskielellä” livetekstitystä, joka käytännössä on ihmisen kirjoittamaa, tilaisuuden kanssa samaan aikaan tuotettavaa ja laadukasta livetekstitystä. Mikäli tilaisuus tallennetaan, teemme siihen jälkikäteen ohjelmatekstityksen laatusuositusten mukaisen tekstityksen.

Tulkkauksen avulla kuulovammainen saa tiedon samaan aikaan kuulevien kanssa. Tämä antaa lukemattomia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa.

 

Tulkkauksen järjestäminen on vaivatonta

Tilaisuuden järjestäjille tulkkaus on vaivaton tapa huomioida kuulovammaiset sekä hoitaa saavutettavuus ja yhdenvertaisuus kuntoon. Järjestäjän tarvitsee tehdä tilaus, jonka jälkeen tulkit ovat yhteydessä järjestäjään. Tulkit kysyvät tarvittavat lisätiedot ja mahdolliset materiaalit etukäteisvalmistautumista varten. Mikäli järjestäjän tulee huomioida tulkkaus tilaisuudessa tavalla tai toisella, tulkit osaavat kertoa näistä toimenpiteistä. Huomioiminen voi olla esimerkiksi käytettävän ohjelmiston asetusten muokkaamista niin, että tulkkaus on mahdollista. Yhteistyössä tuotetaan laadukasta tulkkausta tilaisuudessa ja saadaan järjestelyt hoidettua sujuvasti.

Järjestäjän vastuulle jää toimittaa pyydetyt tiedot tulkeille, jonka jälkeen he voivat nauttia tilaisuudesta tai keskittyä muihin vastuualueisiin. Kirjoitustulkeillamme on käytössä koneet, ohjelmistot sekä tieto toimivimmista tavoista tuottaa tulkkaus. Viittomakielen tulkeillamme on laadukkaat studiot Evantian tiloissa, tai vaihtoehtoisesti tulkit voivat saapua tilaajan järjestämiin tiloihin tulkkaamaan. Yhteistyö kokemustemme mukaan on ollut sujuvaa sekä miellyttävää puolin ja toisin.

 

Tieto on arvokasta meille kaikille

Mahdollisuus tietoon luo arvostuksen ja turvallisuuden tunteen vastaanottajalle. Lisäksi yhdenvertainen tiedon saanti tarjoaa mahdollisuuden osallistua, tehdä päätöksiä ja olla osa toimivaa yhteiskuntaa niin työelämässä, politiikassa, harrastuksissa, vaikuttamistyössä kuin vapaallakin.

Millaiset asiat sinun arjessasi muuttuisivat, mikäli et saisi tietoa samanaikaisesti muiden kanssa?

 

Jatkan mielelläni keskustelua aiheesta!

Mikäli haluat tilata tulkin, onnistuu se vaivattomimmin www.tulkkitilaus.fi -sivustolla.

Takaisin uutislistaukseen